اهدای لوازم تحریر به مدرسه استثنایی کوشا جهت توزیع بین دانش آموزان معلول

اهدای لوازم تحریر به مدرسه استثنایی کوشا جهت توزیع بین دانش آموزان معلول

 

درباره بنیاد

 

مشکلات شهرنشینی امروز، توسعه روز افزون شهرها،افزایش هزینه های معیشتی و درمان ،کاهش سطح درآمد خانواده ها ،ازدواجهای فامیلی ،عدم اطلاعات کافی ، تصادفات و همه و همه ازعواملی هستند که موجب آسیبهای اجتماعی درکشور شده است. بنیاد معلولین فاطمه زهرا ایرانیان در راستای اهداف خود طبق اساسنامه مدون تحت پوشش سازمان بهزیستی کل کشور با کمک نیروهای متخصص و مجرب از اقشار معلولین از هر نوع معلولیت با توجه به استعدادهای نهفته درونی این عزیزان شکل گرفته وازطرحها و پیشنهادات ایشان جهت پیشبرد اهداف و هر چه بهتر زیستن و رفاه این عزیزان گامهای بلندبرداشته و امکانات خدمات،لازم روشها وراههایی مناسب  اتخاذ نموده است و از شیوه های نو آورانه و استفاده از تجربیات دیگران بتوان  با شناساندن مشکلات در پی جلب و جذب مشارکتهای  مردمی با روشهای جدید و کار امد باشد.  بدین ترتیب با مشارکت متعهدانه مردم خیر ، نیکوکار و دستگاههای مرتبط میتوان به اصل توانمند سازی رسید .از آنجا که جامعه گاهی به علت پایین بودن در امدها و کمک های موردی دستخوش آسیب میشود با طرحهای نوین میتوان موفقیتهای جدیدی را ایجاد و راه را تسهیل و هموار نمود .

در گذشته با تمامی این موارد  نیازمندان به خدمات حمایتی غالبا" پشت نوبت دریافت خدمات باقی می ماندند.ازاینرو بنیاد معلولین فاطمه الزهراء(س) ایرانیان با بررسی موارد موجود درجامعه و باتجربیات انجام شده طرحی تحت عنوا ن " خود کفایی و رفاه اجتماعی" پایه گذاری نموده است.

تا از این طریق بتوان نوع معلولیت با روش های خدمات درمانی . امور تحصیلی . کمک هزینه مسکن .اشتغال و تامین معیشت را برای معلولین ارائه داد.

 

 

 

زیر مجموعه ها

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی درباره بنیاد

فرم ورود

آدرس دفتر مرکزی

خیابان شریعتی - خیابان خواجه عبداله انصاری - پلاک 129

بنیاد معلولین فاطمه الزهرا (س) ایرانیان

شماره تماس ها

تلفکس 1 : 26702429
تلفکس 2 : 26702427

شماره تماس 1 : 22859691

شماره تماس 2 : 22859681شماره حساب ها

بانک ملت شعبه بلوار کشاورز

51606221/89

 

شماره کارت بانک صادرات

6037-6919-9010-2626

شمازه حساب بانک صادرات

0107799373008