اهداف

 

اهداف موسسه عبارتند از :

1.شناسایی _ جذب و سازماندهی معلولین کشور با هدف حمایت مادی و معنوی از آنان در زمینه های درمان ، توانبخشی ، اشتغال ، ورزش ، تحصیلات ، تفریحات ، خدمات بیمه ای ، تامین تهسیلات و رفاه زندگی .

2.شناسایی و معرفی ظرفیتهای علمی ، فرهنگی ، هنری و کارآفرینی معلولین کشور به عرصه ملی و بین المللی با هدف جذب کمک و حمایت های قانونی و انسانی جهت ارتقاء رضایتمندی و رفاه معلولین کشور پس از هماهنگی با سازمان بهزیستی .

3.ایجاد و تاسیس صندوق قرض الحسنه ، تعاونی های مسکن ، مصرف و اعتبار تعاونی های چند منظوره و سایر بنگاههای اقتصـادی برای کمک به تامین مالـی به نفع معلولین و اعضای وابسته پس از اخذ مجوز از مراجـع ذیصلاح .

4.درخواست و پیگیری تصویب قوانین ، مقررات ، دستورالعمل های دولتی از طریق مجلس شورای اسلامی ، شوراهای اسلامی شهر و روستا ، هیات محترم وزیران و سایر مراجع ذیصلاح برای حمایت و احیاء حقوق شهروندی معلولین کشور در همه زمینه ها پس از هماهنگی با سازمان بهزیستی .

5.مدیریت و ساخت مکان های اجتماعی ، فرهنگی ، هنری ، ورزشی و تاسیس شهرک های اقامتی و ویژه جهت اسکان معلولین پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح .

6.کمک به فعالیتهای فردی و گروهی با هدف تقویت بنیه روحی ، فکری و جسمی معلولین کشور .

7.اخذ مجوز قانونی از مراجع ذیصلاح جهت انتشار مطبوعات ویژه و تخصصی معلولین .

8.برقراری ارتباط با موسسات و اشخاص حقوقی و حقیقی دولتی و غیردولتی در داخل و خارج کشور برای جلب حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی آنان برای فعالیت و کمک به معلولین کشور پس از هماهنگی با سازمان بهزیستی .

 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی درباره بنیاد اهداف

فرم ورود

آدرس دفتر مرکزی

خیابان شریعتی - خیابان خواجه عبداله انصاری - پلاک 129

بنیاد معلولین فاطمه الزهرا (س) ایرانیان

شماره تماس ها

تلفکس 1 : 26702429
تلفکس 2 : 26702427

شماره تماس 1 : 22859691

شماره تماس 2 : 22859681شماره حساب ها

بانک ملت شعبه بلوار کشاورز

51606221/89

 

شماره کارت بانک صادرات

6037-6919-9010-2626

شمازه حساب بانک صادرات

0107799373008