خدمات

 

 

1.     اشتغال و  تامین معیشت

 

2.     ایجاد سرمایه اولیه وام اشتغال

 

3.     امور درمانی

 

4.     امور تحصیلی

 

5.     کمک هزینه اجاره و خرید مسکن

 

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی خدمات

فرم ورود

آدرس دفتر مرکزی

خیابان شریعتی - خیابان خواجه عبداله انصاری - پلاک 129

بنیاد معلولین فاطمه الزهرا (س) ایرانیان

شماره تماس ها

تلفکس 1 : 26702429
تلفکس 2 : 26702427

شماره تماس 1 : 22859691

شماره تماس 2 : 22859681شماره حساب ها

بانک ملت شعبه بلوار کشاورز

51606221/89

 

شماره کارت بانک صادرات

6037-6919-9010-2626

شمازه حساب بانک صادرات

0107799373008